Adunarea generală al Federației de Turism din RM - Федерация спортивного туризма республики Молдова — организация туристских и спортивных мероприятий

Federaţia de Turism din Republicii Moldova organizează pe data de 27 martie 2022, ora 11.00, adunarea generală a AO Federația de Turism Sportiv din RM, pe adresa mun. Chișinău, bul. Dacia, 65/19.

Se invită 1 persoană de la organizație.

Ordinea de zi:

  1. Darea de seamă a Biroului Federal a AO Federația de Turism Sportiv din RM.
  2. Darea de seamă a Comisiei de Cenzori a AO Federația de Turism Sportiv din RM.
  3. Darea de seamă a comisiei supraveghere a AO Federația de Turism Sportiv din RM.
  4. Aprobarea modificărilor în Statutul AO Federația de Turism Sportiv din RM.
  5. Aprobarea regulamentului financiar pentru anul 2022.
  6. Diverse.

В рубриках: Общая информация      16/3/2022