Organe de conducere ale FTS RM - Федерация спортивного туризма республики Молдова — организация туристских и спортивных мероприятий

 Administrator Goian Vasile

Organe de conducere
Nume, prenume funcția Date de contact
1 Goian Vasile administrator  069101062,
vasiliipetrovici@mail.ru
2 Golovei Lilia secretar 079136542, 060184746
golovei.lilia@gmail.com
3 Constandachi Natalia turism pedestru  069309981natusik-2000@yandex.ru
4 Mogîldea Vladimir turism nautic 079756981,
mogildea-48@mail.ru
5 Zănoagă Ruslan veloturism 069784218 ruslan.zanoaga@mail.ru
6 Nița Ștefan turism montan  0681186 ssnitsa@rambler.ru
 7  Barber Vladimir  președintele colegiului de arbitri  079271203,
vladimir.barber@rambler.ru
8  Constantinov Victor  președintele comisiei de calificare  079825232
9  Jelezneac Vladimir  turism pedestru  068259790
 10  Mereuță GHeorghe  veloturism  079752365
11 Colpacov Leonid  turism montan  068089478

 

Cenzor
Nume, prenume Funcția Date de contact
1 Untilă Victor președinte 068324694