Ședința Biroului Federal al Federației de Turism din RM - Федерация спортивного туризма республики Молдова — организация туристских и спортивных мероприятий

Pe data de 16 noiembrie 2019 s-a desfășurat ședința festivă a Biroului Federal al FTS din RM.

În cadrul ședinței a fost elaborat și discutat calendarul evenimentelor sportive ale FTS RM pentru anul 2020. Au fost selectate competițiile care vor face parte din „Cupa Federației”.

Au fost analizate succesele și nereușitele primei ediții ale noii variante de calculare a rezultatelor „Cupei Federației„. Au fost propuse măsuri pentru îmbunătățirea desfășurării competiiilor, una fiind problema cadrelor — sunt arbitri, dar în ultimii ani nu a fost certificat nici unul. S-a propus de a discuta problema certificării cadrelor de arbitri la prima ședință al biroului din anul 2020.

Anul jubiliar — 65 ani al turismului moldovenesc și 20 ani ai FTS RM — a fost omagiat prin elaborarea unui logo nou și a unui drapel nou al FTS RM. Cei mai activi membri ai federației au fost premiați cu diplome de recunoștință:

- Goian Vasile, președinte FTS RM;

- Golovei LIlia, secretar FTS RM;

- Mogîldea Vladimir, turism nautic;

- Barber Vladimir, președintele colegiului de arbitri;

- Constantinov Vladimir, CT Travers,  președintele comisiei de calificare;

- Nița Svetlana, SOTT Bălți;

- Popovici Tudor, SOTT Ungheni;

- Jelezneac Vladimir, STT Dubăsari;

- Golovei Andrei, CS GALATA;

- Constandaki Natalia, CT ZUBR;

- SOTT Chișinău;

- Berlinschi Iurie, FSȘRM

- Mereuță Gheorghe, CCACA Chișcăreni.

Iar organizațiile, care desfășoară evenimente sportive naționale, a primit în dar câte un drapel al FTS RM.

Foto

В рубриках: Общая информация      27/10/2019