Adunarea generală a FTS RM - Федерация спортивного туризма республики Молдова — организация туристских и спортивных мероприятий

Pe data de 18 ianuarie 2020, ora 11.00, se va desfășura Adunarea generală a FTS RM.

Locul desfășurării: gimnaziul „Galata”, cab. 18

Invitați: 2 membri/organizație

Ordinea de zi:

1. Darea de seamă a Biroului Federal al FTS RM

2. Darea de seamă a Comisiei de cenzori

3. Aprobarea Regulamentului Financiar pentru anul 2020

4. Diverse

Organizații cu drept de vot (care au achitat cotizația de membru pentru 2019):

1. CS „GALATA”

2. STT Dubăsari

3. STT Ungheni

4. CT ZUBR

5. CT Travers

6. STT Bălți

7. CT „Everest TEAM

8. CCACA Chișcăreni

 

NOTĂ: Vă rugăm , să achitați cotizația de membru pentru anul 2020.

 

В рубриках: Общая информация      15/1/2020