Adunarea Generală a AO Federația de Turism Sportiv din RM - Федерация спортивного туризма республики Молдова — организация туристских и спортивных мероприятий

Federaţia de Turism din Republicii Moldova vă invită să participaţi la adunarea generală a AO Federația de Turism Sportiv din RM, care se va desfăşura pe 26 februarie 2023, ora 11.00, pe adresa mun. Chișinău, bul. Dacia, 75, etajul 2, cab. 18.

Se invită 2 persoane de la organizație.

Ordinea de zi:

  1. Darea de seamă a Consiliului AO Federația de Turism Sportiv din RM.
  2. Darea de seamă a Comisiei de Cenzori a AO Federația de Turism Sportiv din RM.
  3. Aprobarea regulamentului financiar pentru anul 2023.
  4. Diverse.

 

В рубриках: Общая информация      21/2/2023