Adunarea generală a FTS RM - Федерация спортивного туризма республики Молдова — организация туристских и спортивных мероприятий

Pe data de 27 ianuarie 2019, ora 11.00, se va desfășura Adunarea generală a FTS RM.

Locul desfășurării: gimnaziul „Galata”, cab. 18

Invitați: 2 membri/organizație

Ordinea de zi:

1. Darea de seamă a Biroului Federal al FTS RM

2. Darea de seamă a Comisiei de cenzori

3. Aprobarea Regulamentului Financiar pentru anul 2019

4. Alegerea Biroului Federal

5. Diverse

Organizații cu drept de vot (care au achitat cotizația de membru pentru 2018):

1. CS „GALATA”

2. STT Dubăsari

3. STT Ungheni

4. SOTT Chișinău

5. CT ZUBR

6. CT Travers

7. STT Bălți

8. Școala sportivă Cimișlia

9. FSȘRM

В рубриках: Общая информация      14/1/2019